Världens största våg

Kolossen gick i norra Atlanten den 4 februari 2013. En våg av prospekteringsboj registrerad mellan Island och Storbritannien.

Denna post är faktiskt ett medelvärde härrörande från många vågor, så några av dem kan vara ännu högre. Bojen mäter vågens höjd enligt den högsta tredjedel av vågorna som den fångar. : Detta är "jämförbart med vad en iakttagare i genomsnitt skulle se och observera 15–20 fullt bildade vågor under 10 minuter", sade organisationen i ett uttalande.

Det måste betonas att vi talar om den vanligaste, vanliga vågen och inte en mördningsvåg, vars höjd kan nå 30 meter. De är svåra att registrera inte bara bojar eller satelliter utan även fartyg.

Den föregående posten spelades in 2007 och i samma område var vågen 18 meter hög. De bildas på detta territorium under intensiva vinterstormar, när atmosfärstrycket sjunker kraftigt, och vinden blir styrka som ett resultat.

Rekommenderas

Vad är tredimensionellt ljud?
2019
Stålkula mot den tunga tanken IS-2 och karbin "Saiga MK"
2019
Moderna människors hjärna blir mindre: är vi verkligen dumma?
2019